Nicosia
  22677135 22128157
22662898
  Nicosia
  22865864 22865854
22303148
  Paphos
  26932010
26948478
  Nicosia
  22953636
 
  Famagusta
  23823932
 
  Limassol
  25991080
 
  Nicosia
  22585858 22585834 22481450
 
  Famagusta
  23740353
 
  Nicosia
  22305878, 22305879
 
  Limassol
  99565768
 
  Famagusta
  23723409
 
  Limassol
  25359933
 
  Limassol
  25943223
 
  Nicosia
  22679369
 
  Limassol
  25421508
 
  Nicosia
  22304711